відомості про договори, учасником яких є комунальне  унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

за 2019 рік  укладено  господарських договорів 113 шт. та  оприлюднено на електронному майданчику  в кількості    108  шт.

 

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради державного унітарного підприємства є незалежним:

Члени наглядової ради відсутні

 

річні звіти наглядової ради та керівника комунального унітарного підприємства

Наглядова рада не утворена

 

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної  власності щодо комунального  унітарного підприємства

Рішення відсутнє

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності державного унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

затримка або відсутність повного фінансування бюджетних коштів

 

інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання державного унітарного підприємства (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Інформація відсутня