Структура відділу:

Відділ очолює керівник, в підпорядкуванні якого знаходяться соціолог та фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.


Мета відділу:


Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу, організація заходів, спрямованих на вигідне позиціонування міста на національному та міжнародному рівні.

Завдання відділу:

  • участь в реалізації заходів, передбачених Маркетинговою стратегією міста Кривого Рогу;
  • ініціювання, організація та проведення форумів, виставок, фестивалів, тощо, спрямованих на місцевий економічний розвиток та задоволення економічних, культурних, соціальних, ін.. потреб громади міста;
  • промоція міста на національному та міжнародному рівнях;
  • розробка та впровадження соціально-корисних проектів та програм;
  • підготовка аплікаційних заявок для участі у грантових конкурсах та програмах національного та міжнародного рівня;
  • вивчення та аналіз діяльності інституцій місцевого розвитку в інших містах, підготовка висновків та пропозицій щодо можливості запозичення позитивного досвіду;
  • моніторинг та використання інформації для підвищення ідентифікації і вирішення проблем міста.